top of page

Privacybeleid van Artsitters 

Dit is de privacyverklaring van Artsitters, Nieuwendammerdijk 228, 1025LW Amsterdam, contact@artsitters.com met KvK-nummer: 75445220.

Met dit document informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door Art-Sitters, hierna "gegevens" genoemd.

De AVG verplicht ons om transparant te zijn over de persoonsgegevens die onze organisatie verwerkt. Art-Sitters is een online platform dat zich richt op bemiddeling tussen Artsitters (mantelzorgers en kunstenaars) en Gebruikers (ouders).
Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. De verwerking van deze gegevens is doorgaans (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Art-Sitters omgaat met de gegevens die zij bijhoudt. Wij hebben maatregelen genomen om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Art-Sitters verwerkt uw persoonsgegevens voor het leveren van diensten. Wij verzoeken:

Naamgegevens van de gezinsleden: voor matching tussen oppas en gebruiker.
E-mailadres: voor communicatie binnen onze webapplicatie, in verband met de briefing en andere zaken tussen oppas en gebruiker.

Telefoonnummer: in verband met de veiligheid van kinderen vinden wij communicatie belangrijk en is telefoon het snelste middel.
Bankrekeninggegevens: voor betaling van de dienst, betaling aan de Artsitter en verificatie van persoonsgegevens van zowel de Artsitter als de Gebruiker.
Geboortejaar van
  een kind : waardevolle informatie voor de voorbereiding van de Artsitter.
Aanwezigheid van huisdieren: waardevolle informatie voor de Artsitter (mogelijke allergie, angst of anderszins).

Naast deze informatie kunnen de Artsitters telefonisch of persoonlijk andere vragen stellen . Ze stellen deze vragen om gezondheids- en veiligheidsredenen, om de service naar ieders tevredenheid te kunnen uitvoeren. Voorbeelden: dieetwensen, bedtijd , routines, wensen, etc.

Noch de Artsitters, noch Art-Sitters mogen de persoonlijke informatie van de Gebruiker gebruiken voor sociale media of andere doeleinden zonder toestemming en toestemming van de Gebruiker.

Als u ons niet de vereiste basisgegevens in het registratieformulier, voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, (later bankrekeningnummer) verstrekt, kunnen wij de service helaas niet leveren.

 

Persoonlijke gegevens delen

In sommige situaties kan Art-Sitters verplicht zijn om uw gegevens aan de autoriteiten te overhandigen, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Art-Sitters is ook verplicht om je telefoonnummer te vermelden bij het bellen naar het alarmnummer 112.

Uw persoonsgegevens worden maximaal 2 jaar bewaard, tenzij betaling heeft plaatsgevonden. Wij zijn dan verplicht bepaalde financiële (betalings)gegevens op de factuur te bewaren voor de Belastingdienst.

Mocht er zich een datalek voordoen, dan melden wij dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens en nemen wij maatregelen om het lek te voorkomen.

 

Jou rechten

Op grond van de Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw gegevens. In dit gedeelte worden uw rechten beschreven. Als u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar contact@artsitters.com. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, heeft Art-Sitters in ieder geval de volgende gegevens van u nodig:

  • je volledige naam;

  • jouw adres;

  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (zorg ervoor dat u de kopie meestuurt)

    met een watermerk en bedek het burgerservicenummer).

    In sommige gevallen kan het nodig zijn om aanvullende informatie van u te ontvangen om uw rechten te vrijwaren.

 

 

Toegang tot uw gegevens

U heeft het recht om te weten welke van uw gegevens door Art-Sitters worden verwerkt. U kunt ons een inzageverzoek sturen. Dit kan per e-mail, sms/app of telefonische verwittiging.

Correctie van uw gegevens

Indien de gegevens die Art-Sitters bijhoudt niet juist zijn, kunt u de onjuiste gegevens laten corrigeren. Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We verwachten dat je in een e-mail, app/ sms of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens gecorrigeerd dienen te worden. Dit zal spoedig worden aangepast .

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens

In bepaalde gevallen kunt u ons vragen om de verwerking van uw gegevens stop te zetten en deze te verwijderen. Een dergelijk verzoek is bijvoorbeeld mogelijk als u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten of als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens. In uw verzoek kunt u uw bezwaren aangeven.

Verwerking beperken

Indien u uw gegevens wilt corrigeren of laten verwijderen, kunt u - gedurende de tijd dat uw verzoek bij ons in behandeling is - de verwerking tijdelijk laten stoppen. Ondanks een eventuele beperking is het mogelijk dat wij uw gegevens blijven bewaren. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek gegrond is, zullen wij uw verzoek uitvoeren. Indien Art-Sitters van mening is dat uw verzoek ongegrond is, wordt de verwerking van uw gegevens hervat.

Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Bent u niet tevreden over de manier waarop Art-Sitters uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens van Art-Sitters

Als u vragen heeft of gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.
Ons adres is: Langestraat 19E, 1015 AK Amsterdam, Telefoonnummer: 0633336112

Voor vragen over privacy en gegevensbescherming kunt u een e-mail sturen naar contact@artsitters.com.

Art-Sitters kan de inhoud van deze privacyverklaring wijzigen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15.9.2019.

 

Koekjes

Wij willen uw privacy waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid optimaliseren . Dit doen wij onder andere door middel van cookies.

Een cookie is een eenvoudig en klein bestandje dat uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze webapplicatie bezoekt. De informatie die daarin is opgeslagen zoals beschreven in de privacyverklaring kan bij een volgend bezoek aan onze website weer naar onze server worden teruggestuurd. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie, maar een ID-code die buiten onze webapplicatie geen betekenis heeft.

Door cookies te gebruiken, hoeft u niet elke keer dezelfde informatie te delen als u de site bezoekt, omdat deze wordt onthouden. Hetzelfde geldt voor het ontvangen van informatie. Ook kunnen we meten hoe onze webapplicatie wordt gebruikt en waar we deze kunnen verbeteren. Bij het bezoeken van onze webapplicatie kunnen wij herkennen welk apparaat u gebruikt. We maken onderscheid tussen functionele en analytische cookies. Het doel van de functionele cookies is ervoor te zorgen dat onze webapplicatie goed blijft functioneren. Denk aan het verzoek om uw gegevens op te slaan zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen als u wilt inloggen. En de browserinstellingen worden opgeslagen zodat u onze webapplicatie optimaal kunt bekijken. Deze functionele cookies stellen ons ook in staat om mogelijke problemen op de website en/of misbruik snel te herkennen en erop te reageren.

Analytische cookies verzamelen statistieken over het gebruik van webapplicatie en data, en gebruiken deze om de website en Art-Sitters te verbeteren. Tijdens dit hele proces wordt uw IP-adres geanonimiseerd.

 

bottom of page