top of page

Gedragsregels voor artiesten

Artsitters die hun diensten aanbieden via onze  agentschap zal volledig op de hoogte zijn van de Gedragsregels (“de Regels”), zoals vermeld in de onderstaande artikelen en zich ertoe verbinden dienovereenkomstig te handelen.

De Regels bevatten elementen waaraan de Artsitter zich dient te houden om een betrouwbare, veilige en vooral plezierige omgeving te garanderen voor de Artsitter, de Gebruiker en in het bijzonder het kind(eren).

 

Algemeen

1. Als de Artsitter een van de Regels niet naleeft, neemt Art-Sitters contact op met de Artsitter om eventuele overtredingen te bespreken. Als er een ernstige schending van de regels blijkt te zijn, zal Art-Sitters alle contact en samenwerking met de Artsitter beëindigen . Elke vorm van (seksuele) intimidatie en/of geweld wordt direct gemeld bij de autoriteiten.

2. Artsitters is persoonlijk volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en de daaruit voortvloeiende kosten voortvloeiend uit het verlenen van hun diensten, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dwingend recht toegestaan. Artsitters is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een (burgerlijke) aansprakelijkheidsverzekering en eventuele andere verzekeringen die de Artsitter nodig heeft.

3. Artsitters zijn zelf verantwoordelijk voor de aangifte inkomstenbelasting en eventuele afdracht van (sociale) premies.

4. Bereikbaarheid en beschikbaarheid
De Artsitter is verplicht om zijn/haar beschikbaarheid nauwkeurig te delen wanneer daarom wordt gevraagd. In het geval van een wijziging in beschikbaarheid en/of een bevestigde boeking van kinderopvang, is de Artsitter verplicht deze wijzigingen zo snel mogelijk aan te passen. De Artsitter is vrij om zijn/haar beschikbare uren te bepalen en aan te bieden. De Artsitter dient te allen tijde bereikbaar te zijn, ook 's avonds en in het weekend.
 
Tijdens een boeking moet de Artsitter te allen tijde gemakkelijk bereikbaar zijn voor de gebruiker en Art-Sitters.

De Artsitter is zich bewust van het feit dat last-minute boekingen voorkomen en hiervoor bereikbaar en beschikbaar zijn.

5. Annulering
De Artsitter kan een boeking alleen annuleren als hij/zij daar een gegronde en noodzakelijke reden voor heeft, zoals ziekte, koortsblaasjes (met een geplande oppasservice voor kinderen onder de 4 jaar) of ernstige familieomstandigheden. Annulering dient 24 uur voor aanvang van een boeking te geschieden. De Artsitter is verplicht om Art-Sitters te bellen op 0633336112 EN de Gebruiker.
 

In het geval van meer dan twee annuleringen binnen een periode van 6 maanden na een geaccepteerde boeking, zal Art-Sitters op dat moment haar samenwerking met de Artsitter nader heroverwegen.

6. Vertegenwoordiger
De Artsitter dient rekening te houden met de normen, waarden
en gebruiken van de omgeving waarin hij/zij werkt. De Artsitter dient een representatieve uitstraling te hebben.
De Artsitter zorgt ervoor dat hij/zij gezond,
uitgerust en met een gerust hart aan een boeking begint.

6.1 De Artsitter zal te allen tijde beleefd blijven in zijn/haar communicatie met de Gebruikers. Als er problemen of zorgen zijn met de gebruiker in kwestie, zal de Artsitter deze bespreken met Art-Sitters.

6.2 Het is de Artsitter verboden te roken tijdens de boeking en zorgt ervoor dat er bij aanvang van de boeking geen rook op hem/haar te zien is.

6.3 De Artsitter draagt er zorg voor dat hij/zij bij aanvang van of tijdens de boeking niet onder invloed is van en geen enkele vorm van alcohol en/of drugs gebruikt .

 

 

Noodsituatie

1. De Artsitter blijft te allen tijde bij het (de) kind(eren).

2. De Artsitter belt de Gebruiker en/of het door de Gebruiker opgegeven alarmnummer.

3. De Artsitter blijft ter plaatse totdat zijn/haar diensten niet meer nodig worden geacht.

4. De Artsitter neemt binnen 4 uur contact op met Art-Sitters over de situatie die zich heeft voorgedaan.

De (zittende) bediening

 

Start van de dienst

1. De Artsitter zorgt ervoor dat hij/zij op tijd bij de Gebruiker arriveert. In het geval dat de Artsitter later arriveert dan verwacht, zal hij/zij rechtstreeks en vooraf contact opnemen met de Gebruiker en Art-Sitters.

2. Voordat de boeking begint, informeert de Artsitter de Gebruiker wie hij/zij is en hoe de dienst zal plaatsvinden (in het bijzonder het leergedeelte).

3. De Artsitter zal vooraf met de Gebruiker de details van de boeking bespreken. De Artsitter dient geïnformeerd te zijn over de behoeften, gewoontes (slaaprituelen, bedtijd, etc.), normen en waarden van het kind(eren). De Artsitter zal ook met de Gebruiker bespreken welke activiteiten hij/zij plant met het kind(eren) en ervoor zorgen dat de materialen en benodigdheden aanwezig zijn.

Mocht er behoefte zijn aan duidelijkheid, dan kan Art-Sitters natuurlijk worden gecontacteerd voor eventuele vragen en opmerkingen.

 

In dienst

1. Als Artsitter lever je service van topkwaliteit. Dat is de reden waarom we met u willen samenwerken. Als Artsitter beschik je over zelfbeheersing in stressvolle situaties. U mag niet schreeuwen, geweld gebruiken of non-verbaal en/of verbaal geweld gebruiken. Elk gedrag in termen van geweld is ten strengste verboden.

2. De Artsitter zal zich onthouden van elke vorm van seksueel gedrag jegens het kind(eren) en/of de Gebruiker! Indien de Artsitter meent het slachtoffer te zijn van seksueel gedrag of indien hij/zij dergelijk gedrag vermoedt, zal hij/zij rechtstreeks contact opnemen met Art-Sitters.

3. De Artsitter zal op elk moment de nodige oproepen kunnen plaatsen en/of ontvangen. Hij zorgt ervoor dat er een opgeladen telefoon met voldoende beltegoed beschikbaar is.

4. De Artsitter wordt geacht aandacht te besteden aan het kind(eren) en niet aan hun mobiele telefoon. Privégesprekken , snapchat , Whatsapp , messenger etc. moet tot een minimum worden beperkt.

5. De Artsitter streeft ernaar om te allen tijde in de buurt van het kind(eren) te blijven en is alert op gevaren. De Artsitter is verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind(eren)!

6. De Artsitter is verplicht tot een uitstekende hygiëne tijdens zijn/haar dienst. Dit is van belang voor zowel het kind(eren) als voor de omgeving waarin het kind(eren) verblijft. De Artsitter houdt de omgeving schoon en netjes.

7. De Artsitter overlegt met de Gebruiker indien hij/zij vermoedt dat een kind ziek of gewond is.

8. Bij langdurig huilen neemt de Artsitter contact op met de Gebruiker voor overleg.

9. De Artsitter zal tijdens zijn/haar dienst geen andere persoon uitnodigen in de reserveringsruimte, tenzij dit is geraadpleegd en goedgekeurd door de Gebruiker en Art-Sitters.

10. De Artsitter zal de deuren niet openen voor vreemden.

11. Zodra de Gebruiker terug is in het pand, zal de Artsitter het verloop van de boeking met de Gebruiker bespreken en op de hoogte stellen van belangrijke gebeurtenissen.

12. In het geval van een negatieve ervaring met een bepaalde Gebruiker, zal de Artsitter binnen 24 uur na het einde van de boeking contact opnemen met Art-Sitters.

13. Bij extreme spoed belt de Artsitter de hulpdiensten op het landelijke alarmnummer 112.

 

Voorbeelden van gevaren

1. Verstikkingsrisico:
*Kleine en/of scherpe voorwerpen of speelgoedonderdelen die afneembaar zijn bij kinderen onder de 4 jaar.
*Grote stukken fruit, cherrytomaatjes, druiven
etc . (altijd in kleinere stukjes snijden!)

2. Branden
*Hete pannen/inductieplaten, kokend water, theepotten, waterkokers, kopjes, hete melk/flessen, zonnebrand (zonnebrandcrème/hoeden/petten)
enz .

3. Verdrinking
*Kinderen mogen nooit zonder toezicht worden achtergelaten in de buurt van een waterbad, zwembad, vijver, meer, zee
enz .

4. Vallen
*Trappen, hoge klimstructuren , commodes etc.

5. Vergiftiging
*Gevaarlijke stoffen zoals wasmiddelen, schoonmaakmiddelen, verf, klei, etc.

 

Privacy

Art-Sitters hecht veel waarde aan de privacy van hun gebruikers. De Artsitter is zich bewust van de gevolgen van het delen van privacygevoelige informatie en zal zonder toestemming van de Gebruiker geen foto's van of informatie over het kind(eren) en/of de omgeving van het kind(eren) delen met derden of Social Media en Art-Sitters.

1. De Artsitter respecteert de privacy van de Gebruiker, hun omgeving en hun kind(eren). De Artsitter zal geen persoonlijke gegevens met derden bespreken.

2. De Artsitter zal geen informatie met betrekking tot de kinderopvang, de Gebruiker, de omgeving en/of kind(eren) in welke vorm dan ook op Social Media plaatsen of delen zonder de toestemming van de Gebruiker en Art-Sitters.

 

Fooien, bemiddeling met andere bureaus en onderlinge afspraken met Gebruikers

1. Als Artsitter mag u fooien of andere uitingen van waardering van de Gebruiker accepteren nadat de betalingen zijn voldaan via Art-Sitters voor de boeking en voltooide service. Art-Sitters hoeft hiervan niet op de hoogte te worden gesteld.

2. Het staat de Artsitter vrij zich te laten bemiddelen door andere instanties.

3. Onderlinge boekingen (zonder tussenkomst van Art-Sitters) met Gebruikers, waaraan de Artsitter via Art-Sitters is gelinkt, zijn niet toegestaan. Art-Sitters rekent een boete van  € 500 per incident aan de Artsitter .

 

bottom of page