top of page

Regeling dienstverlening aan huis

Een korte samenvatting van de 'Regeling dienstverlening ' aan huis'

 

Indien een Artsitter gedurende vier of minder dagen per week zitdiensten verleent in en om het huis van dezelfde Gebruiker van het Art-Sitters Platform, kan hij gebruik maken van de Regeling dinerverlening aan huis' (vertaald: 'Regelgeving Diensten aan huis').

Een Artsitter mag diensten verlenen aan meerdere Gebruikers, zolang de Artsitter deze voorwaarden voor elke Gebruiker afzonderlijk naleeft.

Indien een (zittende) dienst voldoet aan alle voorwaarden van de 'Regelgeving Diensten aan huis', wordt de Gebruiker van het Art-Sitters Platform niet als werkgever beschouwd. De Artsitter is dus niet in dienst. De Gebruiker hoeft geen rekening te houden met financiële of administratieve consequenties (zoals de Belastingdienst). Wel moet de Artsitter zijn inkomen aangeven bij de Belastingdienst en bij de uitkeringsinstantie als de Artsitter een uitkering ontvangt.

 

Aan welke voorwaarden moet de Artsitter voldoen?

Om onder het Reglement Diensten Thuis te vallen, moet de Artsitter aan de volgende voorwaarden voldoen;

 • De Artsitter verricht de oppasdienst/werkzaamheden in en om de woning van Gebruiker. Deze voorwaarde wordt ruim genomen. U mag ook boodschappen doen, met de kinderen naar de speeltuin gaan, muziek- of andere kunstlessen geven buiten het huis van het gezin, enz. Ook het oppassen in de woning van de Artsitter of in het huis waar de Gebruiker tijdelijk woont, valt hieronder. voorwaarde.

 • Zowel de Artsitter als de Gebruiker zijn particulieren.

 • De Artsitter werkt maximaal 4 dagen per week voor dezelfde Gebruiker. Hoeveel uur een Artiest? werkt per dag maakt niet uit

  voor de Regeling Thuiszorg. Ook als de Artsitter maar één uur komt, wordt dit als één werkdag beschouwd.

 

Welke activiteiten vallen onder de 'Regeling Diensten Thuis'?

De Artsitter komt in aanmerking voor de Regeling voor onderstaande activiteiten:

  Verzorgen van kinderen

 • Ophalen/ophalen van andere gezinsleden

 • Huishoudelijke werkzaamheden zoals schoonmaken, wassen, strijken, koken en afwassen

 • Zorgen voor huisdieren

 • Ophalen van boodschappen/medicijnen

 • Onderhoud van de tuin

 • zorgverlening

 • Verschillende klusjes, in en om het huis

 

Wat als de Artsitter aan de voorwaarden voldoet?

Indien de Artsitter niet aan de voorwaarden voldoet, is de Artsitter in dienst van de Gebruiker. De Gebruiker is dan verplicht loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen in te houden. De Gebruiker is tevens de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet voor de Artsitter verschuldigd .

Verzekeren bij het UWV?

Indien de Artsitter in aanmerking komt voor de 'Regeling Diensten Thuis', is de Artsitter niet verzekerd voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Als je als Artsitter verzekerd wilt zijn, kun je een vrijwillige verzekering afsluiten. Meer informatie hierover vindt u bij het UWV.

Overeenkomst voor kunstzitten

Voldoet een Artsitter aan de 'Regeling Diensten Thuis'? Art-Sitters heeft ervoor gezorgd dat de Gebruiker en de Artsitter automatisch een 'opdrachtovereenkomst voor diensten' ook wel 'Art-Sitting Overeenkomst' genoemd worden waarin afspraken tussen de Gebruiker en Artsitter over de dienstverlening (het doen van een zitdienst) zijn vastgelegd.

Aanvaarding

Door het versturen van een boekingsaanvraag aanvaardt de Gebruiker de bepalingen van de Art-Sitting Overeenkomst en doet hij een rechtsgeldig aanbod tot het sluiten van deze overeenkomst. Door de boekingsaanvraag te accepteren, gaat de Artsitter akkoord met de bepalingen van de Overeenkomst.

Bij aanvaarding van de boekingsaanvraag door de Artsitter gaan de Artsitter en de Gebruiker automatisch een Overeenkomst aan.

Het volledige rapport 'Hoofdstuk 3 van het advies van de Commissie Diensten Thuis (Commissie Kalsbeek)' is te vinden op www.rijksoverheid.nl  In dit hoofdstuk beschrijft de commissie de 'Regeling dienstverlening aan huis' en plaatst deze in een internationale context.

bottom of page